header-image

Update beschikbaarheid van onze diensten en ALV

Sinds onze laatste nieuwsbericht, zijn de contractonderhandelingen tussen LISA en SNT verder gegaan. Er is momenteel een contractvoorstel waarmee beide partijen akkoord kunnen gaan. Dit contractvoorstel wordt besproken en ter goedkeuring voorgelegd bij de volgende Algemene Ledenvergadering.

Vanaf 9 maart 2020 is onze helpdesk weer geopend, maar de openingstijden zijn veranderd en reflecteren het contractvoorstel. De helpdesk is nu geopend van 10:00 tot 13:30. Ons IP-registratiesysteem DAS is ook terug online. Alle andere SNT diensten waren nooit offline en zullen dan ook operationeel blijven.

De volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 19 maart 2020 om 20:00 in Bastille vergaderzaal 5. De documenten en meer informatie kan worden gevonden op de ALV pagina. Bij de ALV documenten, zal een document bijgevoegd worden met alle merkbare veranderingen voor leden en afnemers. Voor meer informatie over het contractvoorstel kun je een e-mail sturen naar bestuur@snt.utwente.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Studenten Net Twente

Geschreven door WebCom op donderdag maart 12, 2020