header-image

Verenigingspagina's

Bestuur

Het 58e bestuur van Studenten Net Twente is als volgt geconstitueerd: Voorzitter: Luc Timmerman Secretaris: Ani Vaidya Penningmeester: Veerle Buntsma Het bestuur kan worden gecontacteerd door te mailen naar bestuur@snt.utwente.nl.

Lunchuur

Wat is SNT lunchuur? SNT organiseert elke woensdag een lunchuurtje voor actieve leden, geïnteresseerde leden, maar ook mensen die het simpelweg leuk vinden om langs te komen of wat vragen hebben. Je kunt dan ook gratis lunch krijgen en gezellig mee-eten in onze verenigingsruimte…

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Best SNT-lid, Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Studenten Net Twente. Datum en tijd: 6 maart 2023 om 20:00 Locatie: Vergaderkamer 5 van de Bastille De stukken zullen vijf dagen van tevoren hier beschikbaar zijn. Mocht je een herinne…

Strategisch plan

Het bestuur van SNT is bezig met een nieuw strategisch plan. Zodra die klaar is, word deze hier geplubliseerd. De vorige versie is hieronder te vinden: Inleiding Het strategisch plan geeft een aantal focuspunten waar de vereniging zich op kan toeleggen en op welke punten de vere…

HR

Overeenkomstig de statuten van SNT is er een Huishoudelijk Reglement waarin een aantal dingen geregeld worden. Het huidige HR zoals hieronder weergegeven is aangenomen per ALV in mei 2008. Leden en begunstigers Leden dienen aan tenminste een van de de volgende criteria te voldoe…

Statuten

De digitale versie van de statuten kunnen hier gevonden worden. De laaste verandering van de statuten waren tijdens de algemene leden vergadering op 19 november 2012. The voorgestelde veranderening kunnen hier gevonden geworden (voorstel 1, voorstel 2).