header-image

Over

De vereniging Studenten Net Twente behartigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden op het gebied van netwerkfaciliteiten zoals deze worden aangeboden door de dienst LISA (Universiteit Twente). We doen dit onder andere door te voorzien in een helpdesk waar gebruikers met hun problemen en vragen terecht kunnen. Deze ondersteuning leveren we voor campusnet, WLAN, VPN en andere diensten van de Universiteit Twente. Dankzij de kennis van onze helpdeskmedewerkers lossen we veel van de problemen direct op. Ter facilitering onderhouden we een webserver, een FTP-server, een IRC-server en bieden we colocatie en webhosting aan voor verenigingen en andere organisaties. Deze diensten worden door vrijwilligers onderhouden die hiermee hun kennis laten zien en uitbreiden. Als je meer wilt weten over het SNT, neem dan contact met ons op of kom een keer langs op de helpdesk!

In den beginne...

Het CAMPUSnet is een computernetwerk dat door het Centrum voor Informatie Voorziening (later ITBE, ICTS en tegenwoordig LISA) is aangelegd, en in december 1994 is geopend. Het netwerk voorziet elke studentenkamer op de campus van een snelle aansluiting op het wereldwijde Internet. Het CAMPUSnet wordt sindsdien gedeeltelijk door studenten beheerd. Dit beheer is georganiseerd als een studentenvereniging, genaamd Studenten Net Twente, welke werd opgericht op 2 november 1994. Het SNT is door LISA (voorheen ICTS, ITBE en CIV) officieel erkend als de gebruikers-vertegenwoordiging van de CAMPUSnetgebruikers. Als je een aansluiting neemt op het CAMPUSnet werd je lange tijd automatisch lid van het SNT. In de loop der jaren is de universiteit steeds meer netwerk- en internetdiensten gaan leveren zoals inbel-modemverbindingen, kabel, ADSL, WLAN en is het CAMPUSnet meerdere keren vernieuwd. Het SNT is meegegroeid met deze nieuwe ontwikkelingen en is tegenwoordig de vertegenwoordiger binnen de universiteit van alle gebruikers van thuisaansluitingen. Op 20 November 2002 werd er brand gesticht in de A/D-vleugel van het TWRC-gebouw, met daarin alle netwerkvoorzieningen van de universiteit. Hierbij is het ook hele SNT-kantoor verloren gegaan, inclusief alle servers. Toch hadden studenten op dezelfde dag om ongeveer 10.30 wel weer campusnet: enkele SNT- en DND-leden hebben met eigen apparatuur gezorgd dat de basisvoorzieningen weer online kwamen, zoals DHCP, DNS en een informatiesite. Door enorme inspanningen van bovengenoemde mensen en mensen van Virtu, CIV, Essent en Progress was het in de loop van de avond zelfs weer mogelijk om internet te krijgen. Op deze pagina proberen we zoveel mogelijk helden te noemen die het internet weer werkend hebben gekregen. Bedankt! Foto's van de brand en allerlei activiteiten gedurende het repareren van het netwerk: https://tilde.snt.utwente.nl/gallery. Op 2 december 2002 werd het SNT tijdelijk gehuisvest in Gebouw B. Terwijl er werd gewacht op de oplevering van de verbouwde Bastille, werd hier het SNT vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Op 29 april 2003 is het SNT verhuisd naar de verbouwde Bastille. Reeds voor de brand was gepland het SNT hier te gaan huisvesten.

Waarom lid worden?

Geschreven door WebCom op zondag mei 30, 2021